2021-10-13

Karriereveiledning

På linkene under kan du finne informasjon om verktøy og metoder innen karriereveiledning.

https://metreno.com/users/login

Karriereverktøy brukes av karriereveiledere i hele Norge til å gjennomføre profesjonell digital karriereveiledning som fører til gode karrierevalg enten det gjelder skole, studier eller jobb. Kombiner Karriereverktøy med en kommunikasjonsplattform som Teams, Meets, Whereby, Skype osv. – og du har en optimal løsning for digital karriereveiledning uten å møtes fysisk. Karriereverktøy har bilder på alle yrker og utdanninger på samme måte som på annonser på finn.no , dette gjør det unikt enkelt og kraftfullt å bruke. Du kan også bruke det for å kartlegge og utvikle den Karrierekompetansen den enkelte trenger å utvikle for å mestre skolegang og studier eller jobb og karriere.

Demovideo Karriereveiledning Jobbvalg:
https://vimeo.com/409550308
Demovideo Karriereveiledning Skolevalg:
https://vimeo.com/409727065
Demovideo Karriereveiledning Studievalg:
https://vimeo.com/409726871
Demovideo Jobbmestring (Karrierekompetanse):
https://vimeo.com/409727330
Demovideo Skole og studiemestring (Karrierekompetanse):
https://vimeo.com/409727251

Vip24 innlogging

Vip24 er et online interessekartleggingsverktøy som brukes som grunnlag for karriereveiledning og arbeidslivsveiledning i et helseperspektiv, og inkluderer hele 24-timersmennesket. Meningsfull bruk av egne ressurser er en viktig friskfaktor og kilde til styrket helse, motivasjon, mestring og arbeidsglede. Fokuset er positivt og rettet mot den enkeltes sterke sider og muligheter. Kartleggingen har som mål å synliggjøre nye muligheter i jobb, studier og fritid, og kan senere brukes i medarbeidersamtaler, CV og jobbintervju.

Jobpics

Jobpics er et bildebasert interesseverktøy til bruk i karriereveiledning. Verktøyet kan være nyttig for jobbsøkere med lav norskkompetanse og/eller svake lese- og skriveferdigheter, jobbsøkere med begrensede digitale ferdigheter eller jobbsøkere som synes tekstbaserte verktøy er vanskelige å forstå. Jobpics er et godt utgangspunkt for samtale rundt yrkes- og utdanningsmuligheter. Jobpics er ikke en digital ressurs, men må utføres i samarbeid med din jobbkonsulent. Dersom du av ulike årsaker ikke kan treffe jobbkonsulenten din fysisk kan du allikevel utforske ulike yrker ved hjelp av jobbkompasset eller Mitt yrke på NRK

Jobbkompasset

Hvis du er usikker på hva du vil bli kan Jobbkompasset være et nyttig verktøy. Du velger et område du er interessert i og så hjelper verktøyet deg å finne yrker som passer. Kanskje finnes det yrker du ikke visste eksisterte?

Utdanningstesten – studie- og yrkesvalg

Slik har du kanskje ikke tenkt på utdanningsvalg?

«Karriereveiledning bidrar på veien!» – en filmsnutt om karriereveiledning.

Klikk på linken: https://youtu.be/5iafpsePdAk

Personvern