For næringslivet

Ønsker du at din bedrift skal ta samfunnsansvar og finne arbeidstakere du ikke hadde funnet på vanlig måte?

Som samarbeidsbedrift til Reko Arbeid & Karriere kan din bedrift ta et stort samfunnsansvar ved å hjelpe mennesker til ordinært lønnet arbeid, og derigjennom bidra til økt mangfold og inkludering i din egen bedrift.

Intensjonsavtale for økt mangfold og inkludering i arbeidslivet er signert med NTE: Eva Berg, daglig leder i Reko Arbeid og Karriere og Vibeke Tronstad Selnes, som er leder for HR og organisasjonsutvikling i NTE.

Bilde av ansatte Reko Arbeid & Karriere

Bemanning og rekruttering er sentralt i våre tjenester, og vi legger til rette for utprøving og opplæring av mulige nye medarbeidere i våre samarbeidsbedrifter. Vi tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft, og kobler det sammen med opplæring før, under og etter arbeidsutprøving. Våre jobbkonsulenter følger opp jobbsøker og bedrift tett gjennom hele arbeidspraksisen og i overgangen til fast arbeid. Dette er det vi kaller trygg rekruttering.

Våre deltakere er jobbsøkere som av en eller annen grunn ikke kan være i den jobben de har hatt tidligere. Vi følger også ungdommer som ikke har gjennomført videregående opplæring og minoritetsspråklige. I tillegg hjelper vi personer som skal avklares til en eventuell uføregrad.

Reko Arbeid & Karriere samarbeider daglig med regionalt næringsliv, med både små og store bedrifter i alle bransjer. Vi har ca 400 samarbeidsbedrifter innen både offentlig og privat næringsliv. Vårt gode samarbeid med ulike bedrifter gjør at vi dekker de fleste yrker i alle bransjer. Våre jobbkonsulenter innehar god kunnskap om våre samarbeidsbedrifter og på den måten lykkes vi med å få til en god jobbmatch. Vi er opptatt av arbeidsliv, samfunnsansvar og at samarbeidet skal være en gevinst for alle parter.

Ekspertbistand - bistand i sykefraværsarbeidet

Reko Arbeid og Karriere er en naturlig samarbeidspartner for å redusere utenforskapet, øke mangfold og inkludering i arbeidslivet samt gi lederstøtte i sykefraværsarbeidet.

Gjennom ekspertbistand kan vi tilby arbeidsgivere bistand i sykefraværsarbeidet ved å benytte InFlow24 (tidligere vip24) Et helhetlig prosessverktøy som gjennom kartlegging av verdier, interesser og preferanser fremmer selvinnsikt og refleksjon rundt egne friskfaktorer, styrker og utviklingspotensiale, og muligheten til å bruke disse, både i jobb og fritid. Våre medarbeidere har lang erfaring med arbeidsinkludering, karriereveiledning, kartlegging av arbeidsevne og tilretteleggingsmuligheter gjennom å finne løsninger i arbeidslivet. Ta kontakt for mer informasjon.

Lurer du på noe?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål!

Kontakt oss
Personvern