Om Reko arbeid & karriere

Vi har ulike gruppebaserte- og individuelt tilrettelagte tilbud for ungdom, voksne og minoritetsspråklige som ønsker å komme i jobb

Våre jobbkonsulenter bistår i karrierevalg, utvikle karriereferdigheter med karriereveiledning, kartlegging av ressurser og avklarer eventuelle tilretteleggingsbehov. Vi hjelper jobbsøkere å etablere kontakt med fremtidige arbeidsgivere, legger til rette for arbeidsutprøving og kompetansepåfyll på en ordinær arbeidsplass og gir personlig oppfølging underveis.

Jobbsøkere får tildelt en jobbkonsulent som gir tett oppfølging. Våre jobbkonsulenter har bred kompetanse innen veiledning og oppfølging, tilretteleggingsmuligheter og arbeidsmarkedskunnskap. Vi samarbeider med jobbsøker og lokalt næringsliv for å finne arbeidsutprøving og opplæring som matcher jobbsøkers yrkesmål og arbeidsgivers krav og forventninger, og vi tilbyr prekvalifisering og fagopplæring av jobbsøkere for å møte arbeidsmarkedets behov. Vi har stort fokus på markedsarbeid og et stort kontaktnett innen alle bransjer.

Bedrifter får en fast kontaktperson hos oss. Vi tilbyr løsninger for næringslivet innen trygg rekruttering, økt mangfold og inkludering av utenforskapet. Gjennom intensjonsavtaler kan bedriftene trygt ta et større samfunnsansvar og bidra i inkluderingsdugnaden. Vi jobber med opplæring og kompetanseheving for nye medarbeidere til fordel for bedriftene. Til enhver tid har vi ca. 100 personer i ulike tiltak der fellesnevneren er at det ordinære arbeidslivet er vår løsningsarena. Dette lykkes vi med gjennom vårt nettverk med nærmere 400 samarbeidsbedrifter.

Vår største oppdragsgiver er NAV. Via NAV har vi tilbud for sykemeldte, minoritetsspråklige, ungdom og voksne arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne eller kompetansegap. Vi samarbeider også med flere kommuner om tilbud for minoritetsspråklige. I tillegg har vi erfaring fra samarbeid med Trøndelag Fylkeskommune for ungdommer i videregående skole. Forøvrig anvender vi vår kjernekompetanse ved å levere tjenester til næringslivet innen sykefraværsoppfølging, ekspertbistand, karriereveiledning og trygg rekruttering. Vi har dokumentasjon på resultater og virkningen av våre tiltak.

Som kunnskapsbedrift har vi gode erfaringer med å utvikle nye prosjekter innen arbeidsinkluderingsområdet som etterspørres i offentlig og privat næringsliv. REKO er fremst i landet i arbeid- og inkluderingsbransjen med å bruke ordinært arbeidsliv som løsningsarena for våre jobbsøkere i 100% av tilfellene, og vi har fokus på kontinuerlig evaluering og forbedring av våre resultater. Ved å bruke kunnskapsbaserte metoder, samarbeide med næringslivet, anvende relasjonskompetanse og erfaringer fra eget inkluderingsarbeid lykkes vi i å redusere utenforskapet og inkludere flere i arbeidslivet.

Relevante linker (kommer):
  • Effektrapporter fra NTNU
  • Resultater etter tiltak

Lurer du på noe?

Hvis du lurer på hvordan du kan starte hos oss,
ta kontakt så kan vi finne en løsning.

Kontakt oss
Personvern