For NAV

Vi har ulike gruppebaserte- og individuelt tilrettelagte tilbud for ungdom, voksne og minoritetsspråklige som ønsker å komme i jobb.

Vi har følgende arbeidsrettede tiltak for Nav pr. 15.11.2021:

  • AFT – Arbeidsforberedende trening
  • Jobbloftet – et samarbeid med NAV med ungdom som målgruppe
  • AMO-kurs: Arbeidsrettet norsk for minoritetsspråklige, med teoridel og arbeidsutprøving

Alle tiltak har arbeidsutprøving i ordinært arbeidsliv.

Lurer du på noe?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål!

Kontakt oss
Personvern