2021-10-13

Den store styrkejakten

REKO Arbeid & Karriere er med i den nasjonale satsingen Den store styrkejakten gjennom en partneravtale med CXS.

REKO har i mange år jobbet med å få folk til å bli klar over sine egne styrker. Nå går vi et steg lengre i å tilby alle muligheten til å jakte på egne styrker.

Uansett hvor du er i karrieren har vi tro på verdien av å finne styrkene. Refleksjon og bevissthet rundt egen styrker skaper muligheter. Styrkebasert ledelse handler på den ene siden om selvledelse, der hver og en kjenner sine styrker – og svakheter, og finner gode strategier for å hente fram det beste i en selv. På den andre siden handler det om ledere og kolleger som kjenner og anerkjenner den enkeltes styrker, og gir roller og oppgaver som får fram det beste i folk.

CXS har utviklet Vip24, en HR-strategisk metodikk som strukturerer og operasjonaliserer dette, både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Kjernen i Vip24 er et digitalt profileringsverktøy. Det er bokstavelig talt fritt fram, helt gratis, og uhyre enkelt for alle å ta Vip24 i bruk. Opprett konto, logg inn og svar på et sett av spørsmål og påstander – så får du tilgang på din profil som viser dine styrker, preferanser og motivasjonsfaktorer. Tanken er at denne profilen skal danne et godt grunnlag for å reflektere rundt egen jobbsituasjon og karriere. Den er ingen fasit, men klargjør og veileder.

Du eier selv dine data og bestemmer selv hvem du vil dele profilen din med. Kanskje er du mest interessert i selv å reflektere over hva du vil og kan få til? Eller du vil dele profilen med noen du stoler på, for å snakke om veien videre? Kanskje har du lyst til å vise styrkene dine til nåværende eller potensiell arbeidsgiver? Du velger selv!

REKO Arbeid & Karriere AS tilbyr, på linje med CXS og samarbeidspartnere, også coaching for den som ønsker det. Dette er en betalt tjeneste der Vip24-sertifiserte konsulenter veileder på bakgrunn av profilen din. Coachingen bestilles og bookes i Vip24-verktøyet, og gjennomføres som en trygg, motiverende samtale på avtalt tidspunkt.

REKO har i mange år jobbet med å få folk til å bli klar over sine egne styrker. Nå går vi et steg lengre i å tilby alle muligheten til å jakte på egne styrker.

Uansett hvor du er i karrieren har vi tro på verdien av å finne styrkene. Refleksjon og bevissthet rundt egen styrker skaper muligheter. Styrkebasert ledelse handler på den ene siden om selvledelse, der hver og en kjenner sine styrker – og svakheter, og finner gode strategier for å hente fram det beste i en selv. På den andre siden handler det om ledere og kolleger som kjenner og anerkjenner den enkeltes styrker, og gir roller og oppgaver som får fram det beste i folk.

CXS har utviklet Vip24, en HR-strategisk metodikk som strukturerer og operasjonaliserer dette, både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Kjernen i Vip24 er et digitalt profileringsverktøy. Det er bokstavelig talt fritt fram, helt gratis, og uhyre enkelt for alle å ta Vip24 i bruk. Opprett konto, logg inn og svar på et sett av spørsmål og påstander – så får du tilgang på din profil som viser dine styrker, preferanser og motivasjonsfaktorer. Tanken er at denne profilen skal danne et godt grunnlag for å reflektere rundt egen jobbsituasjon og karriere. Den er ingen fasit, men klargjør og veileder.

Du eier selv dine data og bestemmer selv hvem du vil dele profilen din med. Kanskje er du mest interessert i selv å reflektere over hva du vil og kan få til? Eller du vil dele profilen med noen du stoler på, for å snakke om veien videre? Kanskje har du lyst til å vise styrkene dine til nåværende eller potensiell arbeidsgiver? Du velger selv!

REKO Arbeid & Karriere AS tilbyr, på linje med CXS og samarbeidspartnere, også coaching for den som ønsker det. Dette er en betalt tjeneste der Vip24-sertifiserte konsulenter veileder på bakgrunn av profilen din. Coachingen bestilles og bookes i Vip24-verktøyet, og gjennomføres som en trygg, motiverende samtale på avtalt tidspunkt.

Personvern