2021-05-10

En real vinn-vinn-historie

Noe av det første Erik Gjemble sa ja til da han begynte som senterleder på AMFI Steinkjer, var forespørselen fra Reko om å få i stand et serviceteam. Tre måneder etter oppstart har ungdommene i teamet allerede klart å gjøre seg uunnværlige.

– Jeg har bare godord å si om dem, sier Erik. – De er virkelig en ressurs for oss som jobber på senteret.

Et bedre liv

De fem ungdommene i serviceteamet er håndplukket av Reko til jobben. Felles for dem alle er at de får bistand av Reko til å komme seg inn i arbeidslivet eller tilbake i arbeidslivet. 

– Jeg kjenner modellen fra tidligere, og vet at dette er en fin ordning, sier Erik. – Det skulle uansett bare mangle om ikke vi, som en av Steinkjers største arbeidsplasser, skulle ha et bevisst forhold til å hjelpe folk inn i arbeidslivet. Vi har allerede lærlinger og personer på arbeidstrening og språkpraksis her og vet at de er en ressurs for alle oss som jobber her. 

At Amfi har tatt rollen på alvor, er det ingen tvil om. Da de spente deltakerne troppet opp første arbeidsdag, ble de tatt imot på lik linje med alle andre nyansatte på senteret. De har fått spesialdesignede arbeidsklær, og et eget lokale hvor de kan slappe av mellom oppdragene. 

– De kjenner virkelig på at de blir satt pris på her, forteller Kristian Melgård Kirknes, som er jobbkonsulent i Reko. 

Sammen med kollega Anita Løfblad har han ansvaret for å følge opp deltakerne i serviceteamet. Nå i oppstartsfasen er serviceteamet på Amfi tre dager i uken, men etter hvert håper de å kunne utvide til fire dager. At det er bruk for dem, er det i alle fall ingen tvil om. 

Ingen jobb er for liten

Teamet hjelper både administrasjonen på senteret og de over 80 butikkene med enkle arbeidsoppgaver; alt fra å kaste søppel til å fylle opp spritdispenserne og annet forefallende arbeid. Ingen arbeidsdag er lik. 

Og det er ikke nei i deres munn når de blir spurt om å hjelpe til. 

– Jeg har spurt dem om hjelp mange ganger, forteller Monica Strand Prestmo, som er daglig leder på Eurosko. – De dukker opp kjapt, er blide og trivelige og får jobben gjort. Det er så radig – og særlig når det er travelt i butikken! 

Serviceteamet hjalp også til da kjøkkenbutikken Kitch´n flyttet plassering inne på senteret – til stor glede for de ansatte. Alle som har flyttet vet at fem par ekstra hender utgjør en stor forskjell! 

Allerede en suksess

Da serviceteamet startet opp 1. mars, var det seks deltakere – men allerede har en av dem fått jobb på en av butikkene på senteret. 

– Det er en skikkelig solskinnshistorie, forteller Kristian. – Poenget med serviceteamet er jo å gi deltakerne arbeidstrening så de kan rekrutteres inn i det ordinære arbeidslivet. Det kan være mange årsaker til at deltakerne står utenfor arbeidslivet. Sammen med Amfi og de andre næringslivsaktørene vi samarbeider med, gir vi dem kompetanse til å delta i arbeidslivet på lik linje med alle andre. 

Erik er i alle fall ikke i tvil om at han anbefaler andre næringslivsaktører å samarbeide med Reko om å tilby arbeidstrening. 

– Vi på Amfi Steinkjer pleier å si at vi har hjerte for lokalsamfunnet, smiler han. – Jeg mener dette er et helt konkret eksempel på hvordan vi kan vise at vi bryr oss om Steinkjer og alle som bor her. 

Alle foto: Renate Brønstad

Personvern