2021-09-24

Viktig å gi folk en sjanse

På Eiksenteret på Steinkjer er de sikre i sin sak: Det å ta inn personer på arbeidsutprøving, har bare oppsider.

– Det å få hjelpe folk å komme seg videre i arbeidslivet, føles både viktig og riktig! Alternativet deres er så utrolig mye verre!

Arne Olav Øksnes har jobbet ved Eiksenteret i over 20 år. Opp gjennom årene har han blitt mer og mer bevisst på verdien av å ta inn utplasseringselever, lærlinger og folk som trenger arbeidsutprøving. 

– Det er jo ingen risiko ved å ta inn personer som trenger arbeidsutprøving, sier han. – Ikke er det veldig mye arbeid med det heller. Dessuten føles det veldig trygt å være med på det. Vi får tett oppfølging av Reko, og lurer vi på noe, tar det ikke lange tiden før de tar tak. Noen ganger rekker jeg ikke å ha ferdig kaffen før Lena fra Reko står på døra engang! 

Godt samarbeid

Eiksenteret har både et landbruksverksted og en butikk hvor de selger landbruksprodukter til privatpersoner og landbrukskunder. Det betyr at de kan ta inn personer på arbeidsutprøving på ulike arenaer. Så langt har de fleste vært på småmaskinverkstedet, hvor de reparerer alt fra motorsager og snøfresere til robotklippere og høyttrykksvaskere. 

– De vi har hatt inn på arbeidsutprøving, har ikke nødvendigvis vært utdannet mekanikere, men de har vært interesserte i mekking og skruing, forteller Jo Inge Gran, som er daglig leder ved Eiksenteret. – Og når interessen er der, er det lett å bli engasjert i arbeidsoppgavene.

At de som er på arbeidsutprøving trives godt ved Eiksenteret, kan Lena Olderen Heggstad fra Reko skrive under på. 

– De som jobber her, er utrolig inkluderende, skryter hun. – Det tar ikke mange dagene før kandidatene kommer hit på arbeidsutprøving til de føler seg som en av gjengen. Det å få folk til å føle seg trygge etter så kort tid, er unikt. 

Er til nytte for noen

Mange av de Reko formidler til arbeidsutprøving, er personer som har vært i jobb, men som av ulike grunner har falt utenfor arbeidslivet. Mange har helseproblemer som gjør at de ikke lenger kan jobbe like mye som tidligere. 

– Vi begynner alltid i det små, forteller Lena. – Mange har vært ute av arbeidslivet lenge, og da er overgangen stor. 

De fleste begynner med noen timer arbeid i uka. 

– Vi har veldig gode erfaringer med denne måten å ta inn personer på, forteller Arne Olav. – Etter hvert som kandidatene blir varme i trøya, øker vi antallet arbeidstimer i takt med det de selv ønsker. Målet vårt er jo at kandidatene skal kjenne at arbeidstimene hos oss ikke er noe de   gjøre, men vil gjøre!

For arbeidsutprøvingen er så mye mer enn en jobb. Like mye som arbeidserfaringen det gir på CV-en, gjør det godt å føle seg som en del av noe større igjen. Få tilbake litt av tryggheten og selvtilliten mange mister når de ikke har en jobb å gå til. Føle at man er til nytte for noen. Kjenne at man har noe å tilby.

– Det er så godt å se den forandringen som skjer fra den første dagen en kandidat går stille inn døra til den dagen han går rakrygget ut herfra, smiler Arne Olav. – Det er et privilegium å få hjelpe folk videre i livet.

Jo Inge nikker enig. Han begynte som daglig leder i august, og har allerede bestemt seg for én ting: 

– Klart vi skal fortsette å ta inn kandidater på arbeidsutprøving! Hvem vil vel skrote en ordning som bare har fordeler og ingen ulemper? 


Reko AS er et kompetansesenter for mennesker på veg til arbeidslivet, tilbake i jobb eller tilbake i hverdagen. Tiltakene våre er en del av NAV Trøndelags tilbud.

Personvern