2021-12-07

Engasjerte jobbkonsulenter søkes til to vikariater på til sammen 150%

På grunn av økt oppdragsmengde rekrutterer vi flere medarbeidere. Det er to ledige vikariater på til sammen 150% ved avdeling Steinkjer.

Vi søker nye medarbeidere i stilling som jobbkonsulent

Som jobbkonsulent i Reko skal du bistå i endringsprosessen sammen med arbeidssøkere som ønsker å komme i jobb. Du får ansvar for å veilede og følge opp mennesker som ønsker å være i arbeidslivet. Du veileder arbeidssøkere for å komme i gang med karrierevalg, kartlegging av egne ressurser og tilretteleggingsbehov, etablere kontakt med fremtidige arbeidsgivere, arbeidsutprøving på en ordinær arbeidsplass og gir tett oppfølging underveis i hele prosessen. Arbeidet medfører også deltakelse i teamarbeid der bl.a. tverrfaglig arbeid og fagutvikling blir ivaretatt. Jobbkonsulenter samarbeider tett med lokalt næringsliv og har et stort kontaktnett i arbeidsmarkedet og hos offentlige hjelpeinstanser.

Vi tilbyr en spennende, innholdsrik og utviklende hverdag med arbeidssøkere og oppsøkende markedsarbeid i fokus.

Kvalifikasjoner:
 • 3-årig relevant utdanning fra høyskole eller universitet
 • Veiledningskompetanse
 • God kjennskap til målgruppen og relevant arbeidsmetodikk
 • Erfaring fra brukerrettet arbeid og brukermedvirkning
 • Kunnskap om arbeidsmarked, rekruttering og arbeidskraftsbehov
 • Erfaring fra salg og markedsarbeid
 • Stor arbeidskapasitet og høyt engasjement
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Beherske bruk av IT-verktøy
 • Du må disponere egen bil i jobben
Personlige egenskaper:
 • Du er utadvendt og dyktig til å skape tillitt og bygge relasjoner
 • Du liker å være operativ og aktiv ute i markedet
 • Du er en lagspiller
 • Du er proaktiv og sørger for å holde deg oppdatert
 • Du liker å utfordre og er flink til å se nye muligheter
 • Du har gode evner til å jobbe strukturert, systematisk og selvstendig
Vi tilbyr:
 • Muligheten til å bidra i den store samfunnsdugnaden -- å bidra til økt mangfold og inkludering i arbeidslivet
 • Et uformelt og godt arbeidsmiljø preget av frihet under ansvar og stor påvirkningsmulighet
 • Gode lønns- og pensjonsbetingelser

Søkere må oppgi hvor stor stilling som søkes (mellom 50-100%). Tiltredelse så snart som mulig. Varighet foreløpig til 31.12.2022.

For mer informasjon om stillingen kontakt:
Avdelingsleder Lise Brevik, 92480339
Daglig leder Eva Berg, 41278428

Søknadsfrist 15.12.2021.

Søknad med CV sendes til e-post: eva.berg@reko.no

Personvern