2021-08-23

Samarbeider mot utenforskap

Hvert år samarbeider Reko med over 100 trønderske bedrifter som åpner armene for arbeidssøkere som trenger en hjelpende hånd inn i arbeidslivet. I sommer ble også NTE med på laget. – Det skulle bare mangle om ikke vi, som er en så stor aktør i Trøndelag, skal ta imot personer på arbeidsutprøving, sier Vibeke Tronstad Selnes, som er leder for HR og organisasjonsutvikling i NTE.

Interne krefter

Reko er et kompetansesenter for mennesker som trenger litt ekstra hjelp for å komme seg inn i arbeidslivet. 

– Det kan være mange grunner til at folk trenger bistand med å få seg en jobb, forteller Eva Berg, som er daglig leder i Reko Arbeid og Karriere.

De største gruppene Reko bistår, er 

  • ungdom som ikke har fullført videregående opplæring
  • voksne som må bytte jobb på grunn av helsemessige utfordringer
  • minoritetsspråklige som ikke har fått innpass i arbeidslivet og som trenger både arbeidsutprøving og språktrening

– Det å hjelpe noen i utenforskapet å komme inn i arbeidslivet, går hånd i hånd med ambisjonene våre om å øke mangfoldet i NTE, sier Vibeke.

For at oppholdet skal bli best mulig, er det oppnevnt dedikerte ressurspersoner rundt om i NTE som har et særlig ansvar for de som er på arbeidsutprøving. Jobbkonsulentene i Reko skal bistå gruppen med ressurspersoner, og blant annet bistå dem med hvordan de skal jobbe med mangfold og inkludering.

Mer mangfold

– Jeg vet at det å få inn noen utenfra, noen med andre perspektiver, er sunt for en organisasjon, sier hun. – Nå skal vi som jobber i NTE trene oss på å bli mer nysgjerrige, og på søke andre tilnærminger og andre perspektiv. Verdiene våre er Åpen, nær og pålitelig – nå skal vi utøve verdiene våre i praksis! 

– Mange av bedriftene vi jobber med, sier at de har så godt av å ha personer i arbeidsutprøving, supplerer Eva. – Det å få inn noen utenfra, gjør noe med arbeidsmiljøet. 

Målet med avtalen er at NTE skal bli mer mangfoldig. 

– Mangfold er viktig for at NTE skal vokse ytterligere, og for at vi skal bli enda bedre på utvikling og innovasjon, mener Vibeke. – Skal vi speile samfunnet rundt oss, må vi både få bedre kjønnsbalanse og en bedre aldersbalanse. Et mer mangfoldig NTE vil også hjelpe oss å få mer kunnskap om hvem kundene våre er, og hva de vil ha. 

NTE ser også at mer mangfold er etterspurt internt i organisasjonen; og særlig blant de yngste ansatte. 

– Vi får tydelige tilbakemeldinger om at det motiverer de unge at bedriften vår jobber verdibasert, at vi har en mangfoldig arbeidsstokk og at vi tar samfunnsansvar, sier Vibeke. – Det skal vi svare opp på! 

Får mange ut i arbeid

Reko samarbeider med over 400 bedrifter på Innherred og i Namdalen. Hvert år tar rundt 100 av disse bedriftene inn arbeidssøkere på arbeidsutprøving. De siste årene har omtrent 200 personer vært på arbeidsutprøving hvert år.

For å matche arbeidssøkerne og arbeidsplassene best mulig, bruker jobbkonsulentene i Reko både kartleggings- og karriereveiledningsverktøy. Mange av de som er ute på arbeidsutprøving, får seg jobb etter utprøvingen. 

– Målet vårt er at over halvparten av de som er på arbeidsutprøving, skal gå videre til jobb eller utdanning etterpå, forteller Eva. – Med unntak av pandemiåret 2020, har vi nådd målet de siste årene. 

Mange av de som er i arbeidsutprøving, har ikke kapasitet til å jobbe 100 %. Gjennom arbeidsutprøvingen får de vist at de fyller en rolle bedriften ikke var klar over at de hadde behov for. 

– Mange av bedriftene vi jobber sammen med, oppretter mindre stillinger, for eksempel 20%-stillinger, til de som har vært i arbeidsutprøving hos dem, forklarer Eva.

Se lenger enn nesetippen

Mange trønderske bedrifter sliter med å få tak i nok kvalifiserte ansatte.

– Det har vi i NTE også utfordringer med, sier Selnes. – Kanskje viser det seg at de vi skal ha inn på arbeidsutprøving kan være med og fylle det fremtidige behovet vi har? Vi har alt å vinne og ingenting å tape på å ta inn folk på arbeidsutprøving, og nå gleder vi oss skikkelig til å ta imot de første!

Personvern